Konsultointi
Toimenpiteet
Referenssit
Ota yhteyttä!
Alkusivulle
Sidorna på svenska

Toimenpiteet

   
 
 
   
 

Työ alkaa kyseisen kohteen katsastuksesta; Mitä voi ja mitä tulisi tehdä? Mitkä ovat asiakkaan toivomukset? Halutaanko vesistö virkistysalueeksi, eläinten laidunalueeksi, kalastukseen tai vaikkapa lintujen tarkkailuun? Kohteen katsastuksen ja toimenpiteiden kartoituksen jälkeen annetaan kustannusarvio, jonka jälkeen työ voidaan suorittaa.

Käsittelemme kaikenlaisia vesistöjen rehevöitymisongelmia. Niitämme ja poistamme koneellisesti kaislaa, järviruokoa, lummetta, karvalehteä, vesiruttoa ja erilaisia vesiheiniä sekä lankaleviä.

Öljykatastrofien yhteydessä tuuli painaa usein öljyn rannoille aiheuttaen suuria limnologisia ja ekologisia tuhoja. Asiantuntemuksemme ja tehokkaat koneemme ovatkin olleet suureksi hyödyksi kyseisten ympäristötuhojen minimoimisessa; erityisesti silloin kun öljy on painunut kaislikkoisiin lahtiin.

Otamme huomioon myös linnut, eläimet sekä kalojen kutuajat jne.

Meillä on erikoiskalusto kaikkiin Suomessa esiintyviin vesikasveihin.

Raivaamme myös rantakasvustoa, kaadamme puita sekä kunnostamme rantaniittyjä.

Pystymme myös erityisesti vaikuttamaan virtaavien vesistöjen kuntoon. Esim. Tiheä vesikasvisto aiheuttaa jokien tulvimista, koska vesi ei pääse virtaamaan vapaasti. Tulvat ovat usein aiheuttaneet maanviljelijöille sekä asukkaille suuria vahinkoja ja tämä voitaisiin välttää niittämällä vesikasvit. Vesikasvien niittäminen verrattuna ruoppaukseen, on huomattavasti edullisempi sekä ekologisesti ystävällisempi vaihtoehto pitää yllä hyvinvoivaa jokiympäristöä.

Saneeratuilla vesistöillä ja rannoilla on myös huomattava taloudellinen merkitys kiinteistöjen arvoon. Olemme näin ollen saaneet myös toimeksiantoja kiinteistövälittäjiltä, koska rantatontti,
mistä vesirajalta näkee myös veden eikä vain vesikasveja, on huomattavasti helpompi myyntikohde.

 
   

karl.aug@hotmail.com